Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều 1 [Mục đích)

Điều khoản và điều kiện này quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty và các thành viên khi sử dụng “dịch vụ đại lý giao hàng / thanh toán” được cung cấp trên website Hanvero Internet (https://www.hanvero.com) do Hanbero vận hành nhằm mục đích làm.

Điều 2 (Định nghĩa)

 1. Hanbero đề cập đến một địa điểm kinh doanh ảo do công ty thiết lập để kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin và liên lạc như máy tính để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các thành viên phù hợp với các điều khoản và điều kiện này. Nó cũng được sử dụng theo nghĩa của một công ty hoạt động.
 2. Định nghĩa về các dịch vụ do Hanbero cung cấp như sau. A. Loại hợp đồng giao dịch “Đại lý giao hàng / thanh toán” dành cho các sản phẩm được khách hàng mua trực tiếp từ các trang web ở nước ngoài (bao gồm các sản phẩm đã được thanh toán cho URL sản phẩm do khách hàng đăng trên bảng thông báo của đại lý vận chuyển “Hanbero”) được vận chuyển đến Việt Nam Nó đề cập đến việc cung cấp một dịch vụ trung gian để nó có thể được giao đến điểm mong muốn của khách hàng thông qua kho hàng của công ty. Sau khi nhận sản phẩm do khách hàng mua trực tiếp từ nước ngoài tại kho hậu cần của hãng tàu tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng và hải quan đến địa điểm khách hàng trong nước chỉ định và giao hàng.
 3. "Thành viên" là người dùng cá nhân đã đăng ký làm thành viên bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho Hanbero, người này liên tục được cung cấp thông tin về Hanbero và có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ do Hanbero cung cấp.

Điều 3 (Giải thích, Giải thích và Sửa đổi Điều khoản và Điều kiện)

 1. Nội dung của Hợp đồng này, tên công ty và người đại diện, địa chỉ kinh doanh (bao gồm cả địa chỉ có thể xử lý các khiếu nại của khách hàng), số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, số đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bán hàng qua thư Số báo cáo và người phụ trách quản lý thông tin cá nhân được đưa lên màn hình dịch vụ ban đầu (mặt trước) của Hanbero để các thành viên dễ dàng tìm hiểu. Tuy nhiên, thành viên có thể xem nội dung của các điều khoản và điều kiện thông qua màn hình kết nối.
 2. Trước khi thành viên đồng ý với các điều khoản và điều kiện, Hanbero cung cấp một màn hình kết nối riêng biệt hoặc màn hình pop-up để thành viên có thể nắm được các nội dung quan trọng như thu hồi đăng ký, trách nhiệm giao hàng và điều kiện hoàn tiền trong số các nội dung quy định trong điều khoản và điều kiện. Bạn phải yêu cầu xác nhận.
 3. Hanbero vi phạm Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v., Đạo luật về Quy định Điều khoản và Điều kiện, Đạo luật Khung về Giao dịch Điện tử, Đạo luật Chữ ký Điện tử, Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông, v.v. ., Đạo luật Bán hàng tận nơi, v.v., và Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Bạn có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này trong phạm vi mà bạn không làm như vậy.
 4. Trong trường hợp sửa đổi các điều khoản và điều kiện, ngày áp dụng và lý do sửa đổi sẽ được chỉ định và thông báo cùng với các điều khoản và điều kiện hiện tại trên màn hình ban đầu của Hanbero từ 7 ngày trước ngày có hiệu lực cho đến ngày hôm trước ngày có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu nội dung của các điều khoản và điều kiện được thay đổi không có lợi cho thành viên, thông báo sẽ được đưa ra với thời gian gia hạn ít nhất là 30 ngày. dễ hiểu cho các thành viên.
 5. Khi Hanbero sửa đổi các điều khoản và điều kiện, các điều khoản và điều kiện sửa đổi chỉ được áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày có hiệu lực và đối với các hợp đồng đã được ký kết trước đó, các quy định của các điều khoản và điều kiện trước khi sửa đổi được áp dụng như hiện tại. . Tuy nhiên, nếu một thành viên đã ký hợp đồng gửi ý định tuân theo các quy định của các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi cho Hanbero trong thời hạn thông báo về các điều khoản sửa đổi theo Đoạn 3 và nhận được sự đồng ý của Hanbero, thì bản sửa đổi các điều khoản sẽ được áp dụng.
 6. Về các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này, Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v., Đạo luật về Quy định Điều khoản và Điều kiện, Nguyên tắc Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, vv và các luật liên quan hoặc thông lệ thương mại do Ủy ban Thương mại Công bằng xác định tuân theo

Điều 4 (Cung cấp và Thay đổi Dịch vụ)

Hanbero thực hiện các nhiệm vụ sau:

 1. Cung cấp thông tin khách quan về việc mua bán sản phẩm và giao kết hợp đồng đại lý mua hàng ở nước ngoài
 2. Giao kết hợp đồng vận chuyển cá nhân đối với hàng hóa do thành viên mua từ nước thứ ba thông qua Hanbero hoặc bên thứ ba
 3. Giao hàng do thành viên mua hoặc yêu cầu mua hàng.
 4. Các nhiệm vụ khác do Hanbero xác định đi. Hanbero có thể thay đổi nội dung hàng hóa, dịch vụ cung cấp theo hợp đồng đã ký kết trong trường hợp bán hết hàng hóa, dịch vụ hoặc thay đổi thông số kỹ thuật. Trong trường hợp này, nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ thay đổi và nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ hiện tại được thông báo ngay lập tức đến nơi chúng đã được đăng. tôi. Nếu nội dung của dịch vụ đã ký với thành viên do Hanbero cung cấp bị thay đổi vì những lý do như hết hàng hoặc thay đổi thông số kỹ thuật thì phải thông báo ngay lý do cho thành viên. tất cả. Trong trường hợp nêu trên, Hanbero bồi thường thiệt hại do việc này gây ra cho thành viên. Tuy nhiên, nếu Hanbero chứng minh được không cố ý hoặc sơ suất thì sẽ không phải bồi thường.

Điều 5 (Tạm dừng Dịch vụ)

 1. Hanbero có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, kiểm tra, thay thế hoặc hỏng các phương tiện thông tin và liên lạc như máy tính, hoặc gián đoạn liên lạc.
 2. Hanbero bồi thường những thiệt hại mà thành viên hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc cung cấp dịch vụ bị tạm ngừng cung cấp vì những nguyên nhân quy định tại Khoản 1 trên đây. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ không xảy ra nếu Hanbero chứng minh được rằng không hề cố ý hay sơ suất.
 3. Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, bỏ kinh doanh, hợp nhất giữa các công ty… Hanbero sẽ thông báo cho thành viên theo cách thức quy định tại Điều 8. Chúng tôi bồi thường cho người tiêu dùng theo các điều kiện đã trình bởi Vero.

Điều 6 (Tư cách thành viên)

 1. Thành viên đăng ký thành viên bằng cách điền thông tin thành viên theo mẫu đăng ký do Hanbero quy định và bày tỏ ý định đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
 2. Hanbero đăng ký làm thành viên, trừ khi thuộc bất kỳ mục nào sau đây trong số các thành viên đã đăng ký làm thành viên như trong Đoạn 1.
  • đi. Tuy nhiên, trong trường hợp người đăng ký tư cách thành viên trước đó đã mất tư cách thành viên theo Điều 7 (3) của Điều khoản và Điều kiện này, đã 3 năm trôi qua kể từ khi mất tư cách thành viên theo Điều 7 (3) và đăng ký lại với tư cách thành viên của "Hanbero" Các trường hợp ngoại lệ được thực hiện khi có được sự đồng ý. .
  • tôi. Nếu có sai sót, thiếu sót hoặc sai sót trong chi tiết đăng ký tất cả.
  • Trong trường hợp đăng ký dưới tên công ty sử dụng thông tin công ty La.
  • Nếu được đánh giá là việc đăng ký làm thành viên bị cản trở đáng kể bởi công nghệ của Hanbero tâm trí.
  • Nếu tuổi của người nộp đơn dưới 14 tuổi
 3. Thời điểm xác lập hợp đồng thành viên là thời điểm Hanbero phê duyệt tư cách thành viên.
 4. Nếu có sự thay đổi về thông tin thành viên đã nhập tại thời điểm đăng ký thành viên, thành viên phải thông báo ngay cho Hanbero về sự thay đổi đó bằng e-mail hoặc các phương tiện khác.
 5. Ngay cả khi nhận được thông tin đăng ký thành viên, đăng ký thành viên vẫn không được chấp thuận nếu thuộc các mục A, B, C, D của Điều khoản này.

Điều 7 (Rút tư cách thành viên và mất tư cách thành viên, v.v.)

 1. Thành viên có thể yêu cầu rút khỏi tư cách thành viên đối với Hanbero bất kỳ lúc nào, và "Hanbero" sẽ xử lý việc rút tư cách thành viên ngay lập tức.
 2. Nếu thành viên thuộc bất kỳ lý do nào sau đây, Hanbero có thể hạn chế hoặc đình chỉ tư cách thành viên.
  • đi. Nếu thông tin sai được tìm thấy trong chi tiết đơn đăng ký
  • tôi. Trường hợp thành viên không thanh toán các khoản nợ do thành viên chịu như không thanh toán phí dịch vụ của Hanbero trong thời hạn liên quan đến việc sử dụng Hanbero.
  • tất cả. Trong trường hợp đe dọa trật tự thương mại điện tử, chẳng hạn như can thiệp vào việc sử dụng Hanbero của người khác hoặc đánh cắp thông tin La.
  • Nếu xác định được rằng Hanbero không thể thông báo hoặc liên lạc với thành viên do không xác định được vị trí của thành viên do các lý do có thể quy cho thành viên như không thông báo thay đổi địa chỉ, thông tin liên lạc do thành viên gửi. tâm trí.
  • Trong trường hợp sử dụng Hanbero để thực hiện một hành vi bị cấm bởi luật liên quan và các điều khoản và điều kiện này hoặc trái với trật tự và đạo đức công cộng
 3. Hanbero có thể mất tư cách thành viên trong các trường hợp sau.
  • đi. Nếu cùng một hành vi lặp lại hai lần trở lên sau khi Hanbero hạn chế hoặc đình chỉ tư cách thành viên theo Khoản 2 của Điều này, hoặc nếu nguyên nhân không được khắc phục trong vòng 30 ngày tôi.
  • Nếu thành viên không thanh toán phí dịch vụ cho sản phẩm Hanbe đã mua trong vòng 30 ngày
 4. tất cả. Nếu Hanbero đánh giá một cách hợp lý dựa trên dữ liệu khách quan rằng một thành viên đã sử dụng dịch vụ này cho các mục đích bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc trái pháp luật 4. Nếu Hanbero mất tư cách thành viên, đăng ký thành viên sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, thành viên được thông báo về điều này và có cơ hội để giải thích bằng cách đặt ra một khoảng thời gian ít nhất là 30 ngày trước khi hủy bỏ. (Nếu khó có cơ hội giải thích do thành viên không rõ tung tích, đăng ký thành viên có thể bị hủy theo quyết định của Hanbero.)

Điều 8 (Thông báo cho Thành viên)

 1. Khi Hanbero thông báo cho thành viên, việc này có thể được thực hiện đến địa chỉ e-mail do thành viên chỉ định trước bằng "Hanbero".
 2. Trong trường hợp thông báo cho nhiều thành viên không xác định, Hanbero có thể được thay thế cho thông báo cá nhân bằng cách đăng nó trên bảng tin của Hanbero trong hơn một tuần. Tuy nhiên, các thông báo cá nhân được đưa ra đối với những vấn đề có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch của chính thành viên.

Điều 9 (Thiết lập hợp đồng)

 1. Đại lý vận chuyển Hanbero ký kết hợp đồng đại lý vận chuyển / đại lý thanh toán với thành viên thông qua thủ tục dưới đây.
  • Đối với trường hợp đại lý giao hàng, hợp đồng được ký kết bằng cách điền vào mẫu đơn đại lý giao hàng trên trang đại lý giao hàng của Hanbero đối với các sản phẩm thành viên mua trực tiếp từ địa điểm ở nước ngoài và đến kho của công ty vận chuyển tại Việt Nam. Hợp đồng được ký kết bằng việc giao ứng dụng ủy quyền thanh toán URL sản phẩm xuất trình cho Hanbero đến kho của công ty vận chuyển Việt Nam. Hợp đồng đại lý thanh toán hoặc hợp đồng đại lý vận chuyển được thiết lập giữa các đại lý vận chuyển của Hanbero.
  • Hanbero có thể không chấp nhận yêu cầu mua hàng của thành viên nếu nó thuộc bất kỳ tiểu đoạn nào sau đây. đi. Trong trường hợp sai, thiếu sót hoặc sai sót trong chi tiết ứng dụng tôi. Khi một thành viên yêu cầu ủy quyền mua hàng hóa bị cấm bởi luật liên quan và các điều khoản và điều kiện này tất cả. Nếu người ta đánh giá rằng việc chấp nhận các đại lý thu mua khác bị cản trở đáng kể bởi công nghệ Hanbero

Điều 11 (Phương thức thanh toán)

Phương thức thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ của Hanbero có thể được thực hiện bằng bất kỳ phương thức nào sau đây.

 1. đi. Chuyển khoản qua ngân hàng điện thoại, ngân hàng trực tuyến, v.v.
 2. tôi. Thanh toán bằng thẻ tín dụng (sẽ được chuẩn bị sau)
 3. tất cả. chuyển khoản ngân hàng trực tuyến La.
 4. Các phương thức thanh toán khác được Hanbero công nhận

Điều 12 (Thông báo xác nhận đã nhận, thay đổi, hủy đơn giao hàng)

 1. Hanbero thông báo xác nhận thành viên nhận hàng nếu có đơn yêu cầu vận chuyển, mua hàng của thành viên.
 2. Thành viên đã nhận được thông báo xác nhận đã nhận có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn giao hàng ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận đã nhận trong trường hợp có sự khác biệt về chủ ý.
 3. Nếu hàng hóa đã đến địa chỉ kho của công ty vận chuyển Việt Nam tại Hanbero thuộc bất kỳ điểm nào trong các điểm của Điều 10, thì hợp đồng giao nhận hàng hóa có thể bị hủy bỏ, và trong trường hợp này, mọi chi phí do hội viên.

Điều 14 (Vận chuyển và Thông quan)

 1. Giao thông vận tải đi. Hanbero cung cấp dịch vụ cho thành viên từ kho của công ty vận chuyển tại Việt Nam đến vận chuyển hàng không đi Hàn Quốc, thông quan nhập khẩu, giao hàng đến địa điểm do thành viên chỉ định.
 2. Làm thủ tục hải quan đi. Hanbero tiến hành thủ tục hải quan bằng cách biến thành viên trở thành người nộp thuế và đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu theo nguyên tắc thông quan nhập khẩu cá nhân mà cá nhân nhập khẩu để sử dụng riêng. tôi. Các khoản thuế như thuế hải quan và thuế VAT nhập khẩu phát sinh tại thời điểm này sẽ do thành viên trực tiếp hoặc Hanbero thanh toán cho cơ quan hải quan của cơ quan hải quan sân bay liên quan.

Điều 16 (Giải quyết chênh lệch)

 1. Trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số tiền thành viên thanh toán và chi phí thực tế phát sinh của cơ quan thanh toán Hanbero do thay đổi giá sản phẩm, sửa đổi biểu thuế, thay đổi phân loại thuế, lỗi hệ thống máy tính, chênh lệch tỷ giá hối đoái, v.v. Chỉ khi có yêu cầu, Hanbero mới có thể đăng dàn xếp với thành viên.
 2. Phạm vi thanh toán chênh lệch chỉ được thực hiện khi vượt quá biên độ sai số + - 3 của số tiền thanh toán ban đầu và được thực hiện với điều kiện thành viên phải chịu các chi phí cần thiết cho việc thanh toán chênh lệch, chẳng hạn như chi phí đặt cọc mà không sổ ngân hàng.

Điều 18 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

 1. Khi thu thập thông tin thành viên, Hanbero thu thập những thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán.
  Các mục sau là bắt buộc và các mục khác là tùy chọn. Một cái tên B. Số đăng ký thường trú (đối với thành viên) hoặc số đăng ký người nước ngoài C.Địa chỉ D. Số điện thoại E. Hope ID (dành cho thành viên) F. Mật khẩu (dành cho thành viên) G. Địa chỉ e-mail (hoặc số điện thoại di động)
 2. Khi Hanbero thu thập thông tin cá nhân có thể nhận dạng cá nhân thành viên thì phải được sự đồng ý của thành viên.
 3. Thông tin cá nhân đã cung cấp không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của thành viên và Hanbero chịu mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp sau.
  • Trường hợp thông báo các thông tin thành viên tối thiểu (tên, địa chỉ, số điện thoại) cần thiết để giao cho công ty giao hàng cho doanh nghiệp giao hàng
  • Khi cung cấp dưới dạng biểu mẫu không thể xác định một cá nhân cụ thể vì cần thiết cho việc chuẩn bị thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường
  • tất cả. Trong trường hợp cần thiết cho việc thanh toán hàng hóa, v.v. La. Khi cần xác minh nhân thân để chống trộm tâm trí.
  • Trong trường hợp có lý do bất khả kháng theo quy định của pháp luật hoặc quy định của pháp luật
 4. Nếu Hanbero cần được sự đồng ý của thành viên theo khoản 2 và 3, danh tính của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân (đơn vị liên kết, tên và số điện thoại, thông tin liên hệ khác), mục đích thu thập và sử dụng thông tin, và các Vấn đề thứ ba quy định tại Điều 22, Đoạn 2 của Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông, v.v., chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho người (người nhận, mục đích cung cấp và nội dung thông tin được cung cấp ), v.v., phải được chỉ định hoặc thông báo trước, và thành viên phải đưa ra sự đồng ý này bất cứ lúc nào.
 5. Thành viên có thể yêu cầu xem và sửa lỗi trong thông tin cá nhân của mình do Hanbero nắm giữ bất cứ lúc nào, và Hanbero có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết mà không được chậm trễ. Nếu thành viên yêu cầu sửa lỗi, Hanbero không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi lỗi được sửa.
 6. Hanbero giới hạn số lượng người quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân và chịu mọi trách nhiệm về thiệt hại cho thành viên do mất mát, trộm cắp, rò rỉ, giả mạo,… thông tin cá nhân của thành viên bao gồm thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng bị mất.
 7. Hanbero hoặc một bên thứ ba đã nhận thông tin cá nhân từ đó sẽ hủy thông tin cá nhân đó ngay lập tức khi mục đích thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân đã đạt được. 8. Hanbero thu thập thông tin cá nhân có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân của các thành viên nhằm mục đích nâng cao chất lượng của các dịch vụ khác nhau do Hanbero cung cấp cho các thành viên và các dịch vụ mới, quảng cáo tiếp thị, v.v.).

Điều 19 (Nghĩa vụ giao hàng cho Hanbero)

 1. Hanbero sẽ không tham gia vào các hành vi bị cấm bởi luật và quy định hoặc các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trái với trật tự và đạo đức công cộng, và sẽ cố gắng hết sức để cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách liên tục và ổn định như được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này.
 2. Hanbero phải có hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên (bao gồm cả thông tin tín dụng) để thành viên có thể yên tâm sử dụng dịch vụ Internet.
 3. Hanbero sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà thành viên phải gánh chịu do việc trưng bày, quảng cáo không đúng quy định tại Điều 3 của 「Đạo luật về Quảng cáo và Trưng bày Công bằng」 đối với hàng hoá hoặc dịch vụ.
 4. Hanbero không gửi các e-mail thương mại với mục đích thương mại mà thành viên không mong muốn.

Điều 20 (Nghĩa vụ đối với ID và mật khẩu thành viên)

 1. Trừ trường hợp tại Điều 19, thành viên chịu trách nhiệm quản lý D và mật khẩu.
 2. Thành viên không được để bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của mình.
 3. Nếu thành viên nhận thấy ID và mật khẩu của mình bị bên thứ ba đánh cắp hoặc sử dụng thì phải thông báo ngay cho Hanbero và làm theo hướng dẫn của Hanbero.

Điều 21 (Trách nhiệm của các Thành viên)

Các thành viên không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây.

 1. Đăng ký thông tin sai lệch khi áp dụng hoặc thay đổi
 2. Đánh cắp thông tin từ người khác
 3. Thay đổi thông tin đã đăng trên Hanbero
 4. Truyền tải hoặc đăng thông tin (chương trình máy tính, v.v.) ngoài những thông tin được Hanbero chỉ định
 5. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của Hanbero và các bên thứ ba khác
 6. Các hành vi gây tổn hại đến uy tín của Hanbero và các bên thứ ba khác hoặc gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh
 7. Hành động tiết lộ hoặc đăng tải những thông điệp, hình ảnh, giọng nói hoặc thông tin khiêu dâm hoặc bạo lực đi ngược lại trật tự công cộng và đạo đức trên trung tâm thương mại hoặc vu khống người khác (tuy nhiên, trong trường hợp này, Hanbero có thể tự ý xóa bài đăng).

Điều 23 (Ghi nhận quyền tác giả và hạn chế sử dụng)

 1. Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm do Hanbero tạo ra thuộc về Hanbero.
 2. Thành viên sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Hanbero trong số các thông tin thu được bằng cách sử dụng Hanbero vì lợi nhuận mà không được sự đồng ý trước của Hanbero bằng cách sao chép, truyền, xuất bản, phân phối, phát sóng, hoặc các phương thức khác hoặc đưa nó cho bên thứ ba. Bạn không nên để điều đó được dùng.
 3. Hanbero phải thông báo cho thành viên khi sử dụng bản quyền thuộc về thành viên theo hợp đồng.

Điều 24 (Giải quyết tranh chấp)

 1. Hanbero thành lập và điều hành một tổ chức xử lý bồi thường thiệt hại để phản ánh những ý kiến hoặc khiếu nại chính đáng của các thành viên và bồi thường thiệt hại.
 2. Hanbero xử lý các khiếu nại và ý kiến do thành viên gửi lên với mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, nếu khó xử lý kịp thời, thành viên sẽ được thông báo lý do và lịch xử lý ngay lập tức.
 3. Tranh chấp giữa Hanbero và các thành viên có thể được hòa giải bởi Ủy ban hòa giải tranh chấp giao dịch điện tử được thành lập theo Điều 28 của Đạo luật khung về giao dịch điện tử và Điều 15 của Nghị định thực thi.

Điều 25 (Quyền tài phán và Luật điều chỉnh)

 1. Việc kiện tụng liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử giữa Hanbero và thành viên sẽ dựa trên địa chỉ của thành viên tại thời điểm nộp đơn, và nếu không có địa chỉ thì tòa án cấp quận / huyện nơi cư trú sẽ có thẩm quyền riêng. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú của thành viên không rõ ràng tại thời điểm nộp đơn, hoặc trong trường hợp là cư dân nước ngoài, thì khiếu nại sẽ được gửi đến Tòa án có thẩm quyền theo Luật Tố tụng Dân sự.
 2. Pháp luật Hàn Quốc áp dụng đối với các vụ kiện thương mại điện tử giữa Hanbero và các thành viên.

Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ tháng 5 năm 2021.

쿠키를 지원하지 않는 브라우저이거나 브라우저 설정에서 쿠키를 사용하지 않음으로 설정되어 있는 경우 사이트의 일부 기능(로그인 등)을 이용할 수 없으니 유의해 주시기 바랍니다.